1. Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem studia Rock Tattoo z siedzibą przy ulicy Grunwaldzkiej 1/7 w Opolu.
 2. Studio wykonuje zabiegi WYŁĄCZNIE osobom pełnoletnim.
 3. Tatuator ma prawo odmówić wykonania tatuażu bez podania przyczyny.
 4. Studio nie wykonuje zabiegów osobom będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków bądź jakichkolwiek środków psychoaktywnych i odurzających.
 5. Klient zobowiązany jest do powiadomienia tatuatora o swoim stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonania zabiegu. W razie zatajenia lub podania nieprawdziwych informacji na temat stanu zdrowia, studio nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne komplikacje.
 6. Cena tatuażu ustalana jest indywidualnie.
 7. Rezerwacja terminu może zostać dokonana osobiście, poprzez FB lub e-mail.
 8. Rezerwacja dokonana za pośrednictwem FB lub e-maila ma charakter wstępny. Po ustaleniu terminu Klient zobowiązany jest do wpłaty zadatku, który można uiścić osobiście lub przelewem na konto bankowe. Na wpłatę zadatku studio oczekuje do 2 dni. W przypadku braku wpłaty w tym czasie, rezerwacja zostanie anulowana.
 9. Za dokonanie wpłaty przelewem uważa się dzień zaksięgowania środków pieniężnych na wskazanym koncie bankowym.
 10. Wysokość zadatku ustalana jest indywidualnie w zależności od wielkości tatuażu oraz ilości sesji.
 11. Wpłata zadatku jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu. W razie wykonania tatuażu
  zadatek zostaje zaliczony na poczet ceny usługi.
 12. Klient ma prawo do zmiany terminu, jednak nie później niż 7 dni przed ustalonym terminem sesji.
 13. Nieprzybycie w umówionym terminie lub brak powiadomienia przed wyznaczonym terminem odbycia sesji o przyczynach uniemożliwiających wzięcie w niej udziału – jest równoznaczny z utratą wpłaconego zadatku.
 14. W przypadku rezygnacji z terminu zadatek nie podlega zwrotowi.
 15. Projekt tatuażu wykonywany jest na 2 dni przed ustalonym terminem.
 16. Klient zobowiązany jest do wypełnienia karty określającej stan zdrowia.
 17. Klient może przyprowadzić osobę towarzyszącą lecz nie będzie ona mogła przebywać w zabiegowni.
 18. W zabiegowni może przebywać wyłącznie osoba tatuowana oraz tatuator.
 19. Klient uzyskuje dokładne informacje na temat zasad pielęgnacji tatuażu i jest zobowiązany do stosowania się do zaleceń tatuatora. Studio nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad pielęgnacji podczas procesu gojenia tatuażu.
 20. Tatuator ma prawo przerwać zabieg w przypadku pogorszenia się samopoczucia klienta
  lub wystąpienia zmian w strukturze skóry.
 21. Studio zastrzega sobie prawa autorskie do wykonanych projektów oraz zdjęć tatuaży.
 22. W studiu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu lub innych środków odurzających.
 23. Zabrania się przyprowadzania zwierząt.

PAMIĘTAJCIE ŻE DECYZJA O TATUAŻU JEST WYBOREM NA CAŁE ŻYCIE, ZATEM WARTO DO TEMATU PODEJŚĆ Z ROZWAGĄ!

ZAWSZE MOŻECIE LICZYĆ NA NASZE DOŚWIADCZENIE I POMOC PRZY PODEJMOWANIU DECYZJI.