Mówi się o tolerancji do 10 cm, im bliżej tej granicy się zbliżamy tym większe ryzyko ewentualnych zniekształceń skóry. Jeżeli przyrost masy jest zbyt nagły i gwałtowny to może to skutkować deformacją i rozstępami. Częste i duże wachania wagi przekładają się na złą kondycję skóry, tym samym ucierpieć może także tatuaż. Warto zachować rozwagę